Turnaj :

Turnaj bude rozdělen na 3 disciplíny, z čehož budou dvě probíhat paralelně (turnaj jednotlivců lehko a těžkooděných), třetí bude sloužit jako vyvažovací element pro pořadatele (mosty). Třetí disciplínu je možné libovolně natahovat nebo vypustit, dle času.

Na obsluhu turnaje jednotlivců je potřeba 4 lidi:

1 hlavní pořadatel – má tabulku, vyhlašuje výherce a dvojice, které se mají připravit, sleduje vždy hlavní rozdhodčí a reaguje na jejich pokyny, baví diváky.

1 hlavní rozhodčí – jeden pro každou disciplínu, nahlašují hlavnímu pořadateli vítěze a mají hlavní slovo při rozhodování v turnaji.

2 postranní rozhodčí – slouží pro kontrolu a poradu hlavním rozhodčím (v případě nedostatku lidí mohou být též pouze dva, jeden na každou disciplínu), také kontrolují připravenost výstroje a zajišťují bezpečnost diváků.

Turnaj lehkooděnců

Minimální výstroj:

 • prošívanice
 • přilba
 • plátové, nebo silné kožené, popřípadě velmi dobře vycpané plátěné (též možno kroužky s polstrováním)
 • ochrana nohou, minimálně prošívané nohavice
 • ochrana krku
 • Pravidla:
 • Povolené zbraně: dlouhý meč, meč a štít, sekera do délky 150 cm, libovolná kombinace jednoručních zbraní. (palcátům a těžkým sekerám bychom se měli vyhnout); tyčové zbraně nejsou povoleny.
 • formou pavouku, rozřazení provádí hlavní pořadatel. Důraz je kladen na to, aby se nepotkali dva lidé z jedné skupiny na začátku pavouka, zbytek se losuje.
 • Každý jednotlivý souboj je veden na tři vítězné zásahy.
 • Zásahové plochy jsou od předloktí (včetně), po lýtka (včetně).
 • Nezásahové plochy, prsty a dlaně, kotníky a chodidla, rozkrok.
 • Všechny seky jsou vedeny přiměřenou silou, přílišná brutalita může být důvodem udělení napomenutí.
 • Při ztrátě zbraně je souboj přerušen. Je uděleno napomenutí a jeden vítězný bod soupeři.
 • Důvodem napomenutí může být též: Přílišná pasivita, soustavné vykračování z ohraničené plochy pro boj, nesportovní chování, záměrné útočení na nezásahové plochy, obličej, či bodání. Argumentace s rozhodčími.
 • Rovněž je zakázáno kopat a dávat údery pěstí.
 • Při udělení druhého napomenutí dochází k diskvalifikaci účastníka z celého turnaje.
 • Je zakázáno do souboje brát poboční zbraň (dýku atd.)
 • Je zakázáno být pod vlivem omamných látek, alkoholu atd.
 • Hodnocení souboje:
 • Vítězný bod je udělen, pokud dojde k čistému zásahu přiměřenou silou do zásahové plochy.
 • Za sousek není udělen žádný vítězný bod ani jedné straně, není tak možné se „prosousekovat“ k vítězství.
 • Pokud dojde k letmému zásahu mělké zásahové plochy (předloktí, lýtko) s nedostatečnou intenzitou a následně útočník inkasuje vyřazující zásah na hluboký cíl (čistá hlava, trup) s velmi malým časovým odstupem (max. 0,5 s) pak je možné udělit vítězný bod tomu, kdo dal hluboký zásah. O takové situaci rozhoduje hlavní rozhodčí za porady postranních
 • rovněž je v přiměřené míře dovolen zápas, a údery hlavicí, pokud mají účastnící krytý obličej.
 • Hlavní rozhodčí vždy účastníků vysvětlí, proč tak učinil, podá slovní komentář.

Turnaj těžkooděnců

Minimální výstroj:

 • přilba, celotělová prošívanice
 • kyrys, plátové nohy, ruce/ochrana loktů / celotělová kroužková košile, včetně nohou
 • plátové, nebo velmi dobře vycpané kroužkové rukavice
 • ochrana krku
 • Pravidla:

Souboj probíhá formou 30 sekund trvajících střetů. Na dva vítězné.Povolené zbraně: dlouhý meč, meč a štít, sekera do délky 150 cm. Tyčové zbraně nejsou povoleny.Zásahové plochy jsou od předloktí (včetně), po lýtka (včetně).Nezásahové plochy, prsty a dlaně, kotníky a chodidla, rozkrok.Všechny seky jsou vedeny přiměřenou silou, přílišná brutalita může být důvodem udělení napomenutí. Stejně tak, jako údery na krk, či obličej.Při ztrátě zbraně je souboj přerušen, pokud nedojde k okamžité technice (zápasu s jasným ukončením), a uděleno napomenutí a také jeden vítězný bod soupeři.Důvodem napomenutí může být též: Přílišná pasivita, soustavné vykračování z ohraničené plochy pro boj, nesportovní chování, záměrné útočení na nezásahové plochy, obličej, či bodání. Argumentace s rozhodčími.Rovněž je zakázáno dávat údery pěstí a kopat na do kolen. Kopy do štítu a údery hlavicí jsou povoleny.Při udělení druhého napomenutí dochází k diskvalifikaci účastníkaJe zakázáno do souboje brát poboční zbraň (dýku atd.)Je zakázáno být pod vlivem omamných látek, alkoholu atd.Hodnocení souboje:Rozhodčí o vítězi střetu rozhoduje podle množství udělených zásahů, také podle stylu šermu, použitých technik, čistoty boje a celkového dojmu a výkonu šermujícího.Můžete tedy vyhrát šermíř, který sice nerozdá tolik zásahů, ale jeho zásahy budou mířit na hluboké cíle s přiměřenou intenzitou za použití šermířských technik.Povalení/zápasové techniky, harnischfechten a páky jsou hodnoceny velkou měrou.Naopak rychlé plácání tesákem nebude hodnoceno s patřičnou mírou.Hlavní rozhodčí vždy účastníků vysvětlí, proč tak učinil.(OPTIONAL) – při malém zájmu je možné též udělat královskou disciplínu, kde by každý rytíř měl s několika zbrani, dlouhý meč, meč a štít, kopí atd. Byla by to spíše exhibice a účastníci by se na tom museli domluvit.